Nieuwsbrief Vakantiehuisjes van de familie Marx

Aanbiedingen en nieuws?

Als u geïnteresseerd bent in aanbiedingen en nieuws van de vakantiehuizen Marx en het vakantiepark Extertal en zijn omgeving, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt maximaal 6 keer per jaar een nieuwsbrief van ons.

 

Anmelden
Abmelden

Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens die u verstrekt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail op de hoogte worden gesteld van omstandigheden die van belang zijn voor de service of registratie (zoals wijzigingen aan het aanbod van de nieuwsbrief of technische voorwaarden).

Voor een effectieve registratie hebben we een geldig e-mailadres nodig. Om te controleren of een aanvraag daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van een e-mailadres, gebruiken we de procedure “Dubbele opt-in”. Hiertoe registreren we de volgorde van de nieuwsbrief, de verzending van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor de nieuwsbrief gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden.

De toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en hun gebruik voor de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief heeft een link ernaar. Bovendien kunt u zich op elk gewenst moment uitschrijven voor deze website of ons op de hoogte stellen van uw aanvraag via de contactoptie die wordt vermeld aan het einde van deze Privacykennisgeving.

Menu